Loppor är otrevligt och det är naturligt att fundera över hur länge hunden smittar om du har upptäckt loppor på den. Oftast är det dock inte hunden som smittar utan miljön hunden vistats i. Loppornas ägg kan överleva inomhus i åtminstone 12 månader i väntan på ett nytt värddjur....