Kategori: Tips till hundägare

Hur länge smittar en hund med loppor?

Loppor är otrevligt och det är naturligt att fundera över hur länge hunden smittar om du har upptäckt loppor på den. Oftast är det dock inte hunden som smittar utan miljön hunden vistats i. Loppornas ägg kan överleva inomhus i åtminstone 12 månader i väntan på ett nytt värddjur....

Hur många gånger om dagen ska en hund rastas?

Hur ofta din hund ska rastas beror helt på ålder och ras. Men en hund behöver rastas absolut minst var sjätte timme. En tumregel att följa blir därmed att din hund behöver rastas åtminstone 3-5 gånger per dag. Kom dock ihåg att detta är en generell anvisning som baseras på...

Fördelar och nackdelar med mops

Det finns både för och nackdelar med Mops. Innan du bestämmer dig för att köpa en mops så är det bra om du har så mycket information om rasen som möjligt. I denna artikel så kommer vi att gå igenom både för och nackdelar med att ha och äga...